RapidTest- Strip
RapidTest- Kazeta
 
Rýchle testy RapidSignal sú ideálnou voľbou pre laboratórny skríning alebo včasnú ambulantnú diagnostiku u všeobecného alebo odborného lekára.
 
 
 
RapidTest- sú rýchle diagnostické testy určené na detekciu antigénov a kvalitatívne stanovenie protilátok špecifických pre jednotlivé druhy ochorení vo vzorkách krvnej plazmy, krvného séra, celej krvi, moču, stolici alebo vaginálnom sekréte
 
  • Jednoduché, jednokrokové screeningové testy.
  • Možnosť použiť sérum, plazmu a celú krv v závislosti od typu testu.
  • Jednoduchá interpretácia výsledku.
  • Dlhá expirácia.
  • Vyrábané ako kazety alebo stripy.
  • Zabudovaná kontrola pre vylúčenie nesprávneho výsledku.
  • Výsledok do 5 až 15 min. v závislosti od typu testu.
Testy z celej krvi obsahujú všetky potrebné pomôcky, sú vhodné na okamžitú diagnostiku, keďže je možné použiť kapilárnu krv z konca prstu alebo nescentrifugovanú venóznu krv .
Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list
HEPATITÍDY
HAV
R0090C
Rapid HAV (IgM)  zo vzorky séra/plazmy NOVINKA
30
kazeta
HBV
IHBSAG31
Rapid HbsAg zo vzorky séra/plazmy
25
kazeta

-

622008

N/O

Anti-HBs  zo vzorky séra/plazmy/celej krvi
25
kazeta

-

HCV
IHCV31
Rapid HCV Ab
zo  vzorky séra/plazmy
25
kazeta

-

622012
Anti-HCV (IgM)  zo vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta

-

HEV
R0095C
Rapid HEV (IgM)  zo vzorky séra/plazmy
30
kazeta

STD- SEXUÁLNE PRENOSNÉ CHOROBY

HIV

RIHIVC42
Rapid HIV Ab 1/2/O Ab (IgA,IgG,IgM) profesionálne použitie
( zo vzorky séra, plazmy, celej krvi – kapilárna, venózna)
25
kazeta
-

452007

N/O
Anti HIV 1/2/O  (gp120, gp41 ,gp36 ,p24) '
liečebné centŕá
( zo vzorky séra plazmy, celej krvi )
25
kazeta
-

SYPHILIS /KVAPAVKA/ CHLAMYDIA

R0031C
Rapid Syphilis (IgG/IgM/IgA)
zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta

611001

 
Rapid Gonorrhea Ag –Kvapavka
zo vzorky vaginálneho, uretrálneho sekrétu

10

kazeta

-

1071

 
Rapid Chlamydia Trachomatis Ag  zo vzorky (endocervikálneho, endouretrálneho sekrétu)

25

 kazeta

-

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list

PARAZITY

521007 Giardia &  Cryptosporidiosis  (zo vzorky stolice) 10 kazeta
511004 N/O Cryptosporidiosis  (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
521006 N/O Giardia (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
612001 N/O Bilharióza CCA  (zo vzorky moču) 25 kazeta -
R0121C  
Leishmania (IgG/IgM) zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta
-
R0233  
Toxoplasma gondii Ab (IgG/IgM)
zo  vzorky séra/plazmy
30
kazeta
-

BAKTERIOLÓGIA

521007 Giardia &  Cryptosporidiosis  (zo vzorky stolice) 10 kazeta
511004 Cryptosporidiosis  (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
521006   Giardia (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
612001   Bilharióza CCA  (zo vzorky moču) 25 kazeta -
R0121C   Leishmania Ab zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi 30 kazeta -
R0233  

Toxoplasma gondii Ab (IgG/IgM) zo  vzorky séra/plazmy

30 kazeta -
582003   Clostridium difficile Toxin A&B (zo vzorky stolice) 10 kazeta
71034C   Legionella Ag pneumophila  (zo vzorky moču) 25 kazeta
501006   E.coli O157 (zo vzorky stolice) 10 kazeta
312001   CRP (zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi) 20 kazeta -
870001   Boreliosis Lyme(zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi) 10 kazeta -
1222001   Enterovirus (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
1232001   Campylobacter (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
1252001   Listeriosis (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
R0101C  

Leptospira  (IgG/IgM)II zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi

30 kazeta
1242001   Salmonella spp. /Salmonelóza/ (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
R0161C  

Salmonela Typhi/Paratyphi /Brušný týfus/Presná diferenciácia protilátok IgG a IgM úplná náhrada widalovej reakciezo  vzorky séra/plazmy/celej krvi

30 kazeta -
1262001   Shigella spp. /Úplavica/ (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
1262002   Shigella Dysenteriae /Úplavica/ (zo vzorky stolice) 10 kazeta -
222001   Strep A výter z krku 20 kazeta
232001   Strep B vaginálny / rektálny výter 20 kazeta

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list
Gastroentero - INFEKCIE TRÁVIACEHO TRAKTU
helikobakter pylori
R0192C
Rapid H. Pylori (antigén)
zo vzorky stolice 
obsahuje odberovú tyčinku vrátane nádobky s pufrom
25
kazeta
 
R0191C
Rapid H,Pylori Ab (IgG/IgM/IgA) NOVINKA
zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta
 
ROTA / ADENO-VÍRUS
71033
Adeno - Rota  (antigén)
zo vzorky stolice
25
kazeta
 

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list

INFEKČNÉ OCHORENIA

INFEKCIE RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU
R0187C
N/O
Rapid-Influenza (Chrípka)  A/B  NOVINKA
nosné, krčné výtery, aspiráty, výplachy
20
strip
 
R0053C
N/O
Rapid-Tuberculosis Ab (IgG/IgM)
zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta
 

491003

Rapid -RSV výplach z nosa/nosohrtnau
25
kazeta

-

KONGENITÁLNE INFEKCIE
R0233
N/O
Toxoplasma gondii Ab (IgG/IgM)
zo  vzorky séra/plazmy
30
kazeta
 -
R0223
N/O
Cytomegalovírus Ab (IgG/IgM)
zo  vzorky séra/plazmy
30
kazeta
 -

1130001

N/O

HSV 1&2  zo vzorky vaginálneho, uretrálneho sekrétu
20
kazeta

-

OSTATNÉ

850001 N/O Astrovirus (zo vzorky stolice) 10 kazeta
920001 N/O Norovirus (zo vzorky stolice) 10 kazeta

252001

N/O

Mononucleosis (IgM)  zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi

5/20

kazet

542005

N/O Tetanus zo  vzorky séra/plazmy/celej krv 25 kazeta

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list

DIAGNOSTIKA- TROMBÓZY (D-DIMER)

351005

N/O D-Dimer detekčný limit od 500ng/ml 5/10 kazeta

AUTOIMUNITNE OCHORENIA

600001

N/O RF (Reumatoidný faktor) zo vzorky séra 50 kazeta

-

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list

GYNEKOLÓGIA

R0080
Rapid Chlamydia Trachomatis Ag 
zo vzorky (endocervikálneho, endouretrálneho sekrétu)
25 kazeta

1120001

 
Rapid Candida Albicans
zo vzorky vaginálneho, uretrálneho sekrétu
20 kazeta -
840001 N/O Trichomonas Vaginalis 20 kazeta -
R0081C N/O

Rapid Gonorrhea Ag (kvapavka) zo vzorky vaginálneho, uretrálneho sekrétu

50 strip

1130001  
HSV 1 & 2 (Hepres simplex virus skupina 1&2)
zo vzorky vaginálneho, uretrálneho sekrét
20 kazeta

-

TEHOTENSKÉ TESTY (MENOPAUZA - OVULAČNÉ TESTY)

R1001C HCG tehornský test Sérum/Moč 25mIU/ml 30 kazeta
142000  
HCG  tehotenský test
ultra sensitive 10mIU/ml Sérum/Moč
30 kazeta -
167003 N/O hLH (ovulačný test) zo vzorky moču 40 kazeta -
172001 N/O FSH (test na menopauzu)  zo vzorky moču 10 kazeta -

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list
KARDIOMARKERY a ONKOMARKERY
KARDIO MARKERY
R3001C Rapid Troponin I  zo  vzorky séra/plazmy 30 kazeta
75004C

Cardio CK-MB, Myoglobin, Troponin I   !zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi

25 kazeta
312002 N/O

HIgh sensitive CRP (detekčný limit od 1mg/l)

20 kazeta

ONKOMARKERY

R2011C

Rapid FOB (okultné krvácanie) zo vzorky stoliceobsahuje odberovú tyčinku vrátane nádobky s pufrom

25 kazeta

860001

Bence Jones Protein zo vzorky moču 20 strip

602002

N/O
PSA (prostatický špecifický antigén)
zo  vzorky séra/plazmy
20 kazeta -

562003

N/O
BCA/HB detekcia špecifického antigénu nádoru močového mechúra (hcFHrp) zo vzorky moču
Senzitivita 97,1 % v porovnaí s biopsiou
10 kazeta

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Kat.č
 
Názov tovaru
Počet testov v balení
Formát testu
Metodický list
TROPICKÉ a CUDZOKRAJNÉ OCHORENIA
R0061C
Rapid Dengue IgG/IgM  
zo vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta
 

R0063c

  Rapid Dengue Ag zo vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta

-

612001 N/O Bilharióza CCA  (zo vzorky moču) 25 kazeta -
R0066C
N/O
Rapid Chikungunya 
zo vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta
 

R0171

N/O

Chagas Ab zo vzorky séra/plazmy/celej krvi

30

kazeta

-

R0130c

  Rapid Cholera Ag zo vzorky stolice

30

kazeta

-

R0151

N/O

Filariasis IgG/IgM zo vzorky séra/plazmy/celej krvi

30

kazeta

-

R0111C
N/O
Rapid Malaria Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax(IgG/IgM/IgA)
 zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi
30
kazeta
 

R0112c

N/O

Rapid Malaria Pf/Pv Ag z celej krvi Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax

30
kazeta

-

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku

Cenník jednotlivých testov si môžete vyžiadať e-mailom alebo telefonicky na našej kontaktnej adrese.

.
 
Odporúčané rozlíšenie pre túto stránku je: 1280 x 1024.            Vaše rozlíšenie je:           Ste návštevníkom číslo:          Dnes je: